rauma komt helaas ook bij jonge kinderen voor. Aan het gedrag van het kind is niet meteen duidelijk dat hier trauma achter zit. Kinderen kunnen opeens boos worden, helemaal blokkeren of juist stil en teruggetrokken zijn. Als leerkracht en pedagogisch medewerker kan je met je handen in het haar zitten hoe er mee om te gaan. Een pedagogisch medewerker vertelde hoe een kind opeens opstandig werd als de kinderen na het buiten spelen en weer naar binnen moesten. Een leerkracht vertelde over een meisje dat overstuur raakte omdat een knutselwerkje niet lukte zoals het kind het wilde. In deze situaties zijn we geneigd om het gedrag aan te pakken. Maar zeker wanneer er traumatische ervaringen achter het gedrag schuil gaan, kan dit wel eens averechts werken. Hoe kun je kinderen met trauma het beste begeleiden in de groep of klas? Ik interviewde Leony Coppens, klinisch psycholoog en schrijfster van het boek: Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs.

“Vraag jezelf eerst af wat een kind heeft meegemaakt en hoe je met die kennis het gedrag van een kind beter kunt begrijpen.”

“In plaats van de focus op het verminderen van de gedragsproblemen, kun je als leerkracht beter focussen op het verlagen van de stress.”

lees meer…

540 540

Kandidaten werkzaam bij Ammi-zorg

765 765

Kandidaten ingeschreven bij Ammi-zorg

84 84

Tevreden klanten van Ammi-zorg

82 82

Kilo’s snoep wat we op kantoor per jaar eten