Ammi-Zorg kenmerkt zich door goed opgeleid personeel met ruime en brede ervaring binnen het werkveld. Wij beseffen ons dat het speciaal onderwijs een aparte en bijzonder vorm van onderwijs is. Naast onze specialisaties binnen de hulpverlening en psychiatrie heeft Ammi-zorg zich de afgelopen jaren verdiept en gespecialiseerd in deze vorm van onderwijs.

Voor Ammi-Zorg en Ammi-Onderwijs kunt u 24/7 bij ons terecht voor het aanvragen van:

 • Adhoc diensten
 • Langdurige aanvragen ter vervanging van zwangerschap of ziekte
 • Nieuw personeel voor de organisatie

 

Ammi-Zorg kenmerkt zich door goed opgeleid personeel met ruime en brede ervaring binnen het werkveld. Wij beseffen ons dat het speciaal onderwijs een aparte en bijzonder vorm van onderwijs is. Naast onze specialisaties binnen de hulpverlening en psychiatrie heeft Ammi-zorg zich de afgelopen jaren verdiept en gespecialiseerd in deze vorm van onderwijs. Wij zijn er ons ervan bewust dat een docent binnen het speciaal onderwijs naast de theoretische kennis en praktijk ervaring ook over uitgebreide pedagogische competenties moet beschikken. Om deze redenen werken wij met zowel docenten als ervaren pedagogisch medewerker die ruime ervaring hebben binnen het speciaal onderwijs. Scholen kunnen ons bellen voor alle personele vraagstukken waarbij de onderstaande mogelijkheden het meeste worden gebruikt.

https://www.ammi-zorg.nl/content/uploads/2017/04/kaartje-onderwijs.png

Scholen bellen ons als er leerkrachten, onderwijsassistenten of 1 of 1 begeleiders nodig zijn voor een bepaalde periode of als er nieuwe medewerkers binnen een team worden gezocht. Flexibiliteit en expertise staan voorop. We zijn voor onze klanten dan ook 24/7 bereikbaar.

Ondersteuning

Wij bieden ondersteuning aan:

 • SO en VSO scholen
 • Praktijkscholen
 • SBO scholen

 

Reguliere scholen waar ervaring vanuit het speciaal onderwijs nodig is door de instroom van nieuwe leerlingen door het passend onderwijs

De juiste oplossing

Ammi-Zorg is de juiste oplossing als u:

 • Adhoc voor een korte of lange periode een invaller nodig heeft die didactisch, maar ook pedagogisch het verschil kan laten zien
 • Kwaliteit boven kwantiteit kiest
 • Houdt van een open en eerlijke samenwerking met een vast contactpersoon

Extra mogelijkheden

Wij kunnen u ook helpen met:

 • 1 op 1 begeleiding van een leerling
 • Coaching van een docent of een heel team
 • Aanleveren van een locatieleider
 • Aanleveren van een achterwacht medewerker en waar nodig adviseren en/of vernieuwen van een protocol voor de achterwacht
 • Sterk pedagogische medewerkers met dicactische aantekening.
 • Vas

 

De markt voor leerkrachten en docenten die ervaring hebben in het speciaal onderwijs en daarbij beschikken over de juiste pedagogische en didactische vaardigheden, zijn schaars. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u een docent van ons uiteindelijk in dienst wil nemen. Ook deze mogelijkheid is te bespreken.

1 op 1 begeleiding

Sinds de invoering van het passend onderwijs krijgt Ammi-Zorg steeds meer aanvragen voor 1 op 1 begeleiders in de klas. Dit kunnen aanvragen vanuit scholen zijn, maar ook vanuit gemeenten. De inhoud van de vragen verschilt. Het kan zijn dat een leerling niet zonder begeleiding in de klas kan zijn. Het kan ook zijn dat een leerling vanuit regulier moet doorstromen naar speciaal onderwijs en daar begeleiding bij nodig heeft. Het kan ook zijn dat een leerkracht tools nodig heeft om op een bepaalde manier met een leerling om te gaan. Alle opties zijn bespreekbaar.

Orthopedagogen

Scholen benaderen Ammi-Zorg ook als ze bijvoorbeeld voor een tijdelijke functie een orthopedagoog nodig hebben. Dit gebruiken ze soms voor een inspectieronde een orthopedagoog om opp’s op te stellen, in sommige gevallen nieuwe formats te maken. Soms worden orthopedagogen ook ingezet om de werkende orthopedagogen of leerkrachten te adviseren en te ondersteunen in de werkzaamheden.

Kennismaken?

Wil je graag meer informatie of contact met één van de medewerkers van Ammi-Zorg neem dan contact met ons op.

Contact

Vacatures

Wil je bij ons werken, dan kun je als gemotiveerde (aankomende) professional alle kanten op. Wat vragen we van je? Inzicht in je vak en een warm hart voor de complexe doelgroep. Het draait daarbij om jouw relatie als professional met de cliënt. Dit werk doe je niet alleen. Je bent een echte teamspeler. Door de jaren heen heeft Ammi-zorg zich ontwikkeld tot expert in gedragsverandering en kennisoverdracht. Iedere dag zetten wij deze expertise in om jeugdigen met complexe problemen en hun ouders te behandelen, begeleiden en te onderwijzen.

Bekijk vacatures

540 540

Kandidaten werkzaam bij Ammi-zorg

765 765

Kandidaten ingeschreven bij Ammi-zorg

84 84

Tevreden klanten van Ammi-zorg

82 82

Kilo’s snoep wat we op kantoor per jaar eten