Ben jij analytisch? Ben je niet bang op onbekende situaties af te stappen? En draag je graag jouw steentje bij aan een veiliger thuis voor kinderen en volwassenen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Als Onderzoeker Veilig Thuis doe je in een vroeg stadium van hulpverlening onderzoek naar de gezinssituatie en adviseer je daarna de hulpverleners. De meldingen worden vervolgens door jou of een van je teamleden onderzocht. Je gaat in gesprek met de betrokkenen en de mensen in hun omgeving. Aan de hand van deze informatie beoordeel je samen met collega’s, een gedragswetenschapper en/of een vertrouwensarts welk advies of welke hulpverlening nodig is om nieuwe meldingen te voorkomen.

Dit ga je doen:

 • Uitvoering van de basistaken van Veilig Thuis;
 • Geven van informatie en advies;
 • Onderzoeken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Beoordeling van de veiligheid van cliëntsystemen;
 • Geven van voorlichting en deskundigheidsbevordering;
 • Aannemen, opvolgen en verwerken van meldingen, registratie en monitoren;
 • Vraagverheldering en toe leiden naar passende hulpverlening, zowel telefonisch als face to face;
 • Risicotaxatie middels triage, veiligheids- en herstel plannen (mede) helpen opstellen;
 • Het uitvoeren van vervolgtrajecten casemanagement/coördinatie van hulpverlening bij recidiverende en complexe zaken;
 • Deelname aan multidisciplinaire casuïstiek overleggen Deelname aan lokale, regionale dan wel landelijke overlegvormen;

Dit vragen we:

 • Een afgeronde HBO-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek);
 • Bij voorkeur SKJ geregistreerd;
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken;
 • Kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdzorg;
 • Kennis van pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie en diagnostiek;
 • Kennis van psychiatrie, verslavings (problematiek), verstandelijke beperkingen en (seksueel-) geweld;
  Kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van kindermishandeling;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Kennis, inzicht en ervaring in crisis, crisissituaties, crisismanagement en crisisinterventies;
 • Kennis en inzicht in interventies ten behoeve van het verhogen van veiligheid van jeugdigen.

Verder beschik je over:

 • Verder beschik je over:
 • Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages t.b.v. onder andere de kinderrechter;
 • Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan met weerstanden, extreme agressie en grensoverschrijdend gedrag;
 • Het kunnen inschatten van de ernst van de situatie waarin een kind zich bevindt en hierin kunnen handelen overeenkomstig het besturingsconcept;
  In het bezit van een rijbewijs.

Solliciteren

Heb je interesse en ben jij de kandidaat die we zoeken en direct beschikbaar? Stuur dan je cv en motivatiebrief via onderstaande button.