Vanaf 1 januari 2018 kunnen professionals die op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming (willen gaan) werken, zich bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreren in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

Dit doe je als je in je werk taken uitvoert die volgens het
Kwaliteitskader Jeugd
door een geregistreerde professional moeten worden gedaan.
Lees meer in de brochure
Handreiking beroepsregistratie en herregistratie: Wat vraagt het van jou?
of op de website van het
Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J).

540 540

Kandidaten werkzaam bij Ammi-zorg

765 765

Kandidaten ingeschreven bij Ammi-zorg

84 84

Tevreden klanten van Ammi-zorg

82 82

Kilo’s snoep wat we op kantoor per jaar eten